top of page
Privacy Policy

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Bella Beautique.

Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt.

 

Welke gegevens verzamelen wij?

Naam

E-mailadres

Telefoonnummer

 

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt.

 

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. 

 

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang onze onderneming voortbestaat of tot er een verzoek tot vergetelheid/rectificatie wordt gedaan.

Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien.

 

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen.

 

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken.

 

Indien u een verzoek wilt doen met betrekking tot een van bovenstaande rechten, vragen wij u ons te mailen naar: info@bellabeautique.nl. U ontvangt dan zo snel mogelijk een reactie op uw verzoek.

 

Nieuwsbrief

Na ontvangst van elke nieuwsbrief heeft u de mogelijkheid u uit te schrijven of uw gegevens te wijzigen. 

 

Contactgegevens

Feedback en/of vragen?

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande informatie vragen of feedback voor ons hebben dan vragen wij u ons deze te mailen naar onderstaand emailadres.

 

Bella Beautique

Email: info@bellabeautique.nl

Whatsapp: 0622781278

Instagram: bellabeautique

Annuleringsbeleid

Tijd is voor iedereen belangrijk.

Moet je je afspraak verzetten of je afspraak annuleren, dan vragen wij je vriendelijk om het ons 24 uur voor je afspraak te laten weten. Zo hebben wij nog tijd om een andere klant in te plannen.

Indien je je afspraak niet afzegt of verzet binnen de 24 uur, brengen wij 50% van de behandeling in rekening.

Kom je niet opdagen brengen wij 100% van de behandeling in rekening.

bottom of page